سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

چهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۵

"سبزعلی خره"! و شباهتش به همشهری خنگ من!گفتار نیک. سوم فروردین 95: حسین پویا
بخوانید و اگر لبخند زدید بازپخش کنید.

عرض کنم که یک همشهری ما که سواد حوزه ای هم داشت و تازه پول و پله ای بهم زده بود رفت و یک ماشین نو خرید. به همسرش گفت: "عیال جان ماشین نو خریدم. بیا بریم بیرون شهر گشتی بزنیم". رفتند و در جاده بیرون شهر مشغول گشت زدن شدند. هوا تاریک شد و قصد کردند که برگردند به شهر و خانه. در راه برگشت ناگهان از دور دوتا چراغ پیدا شدند که کنار هم میامدند. همشهری ما با دیدن دوتا چراغ از روبرو به فکر شیرین کاری افتاد و تصمیم گرفت مهارتش را در رانندگی به همسرش نشان بدهد و قمپز در کند. به عیال گفت: "عیال جان اون دوتا موتور سوار رو می بینی که از روبرو میان؟ حالا همچین از وسطشون رد می کنم که هیچی نفهمن". بعد هم کمی سرعت را بالا برد و رفت که از وسط دوتا چراغ که فکر میکرد دوتا موتور سوار هستند عبور بکنه. چند روز بعد توی بیمارستان به هوش آمد. ازدوستش که بالای سرش بود پرسید کجاست و چی شده. دوستش گفت تصادف کرده ای و در بیمارستانی. همسرت هم کشته شده. بعد هم از او پرسید که داستان چی بوده. همشهری ما در حالیکه آه می کشید گفت: "حیف که اون دوتا موتور سوار نامرد دستاشون رو بهم داده بودن. وگرنه از وسطشون رد شده بودم و تصادفی هم نشده بود".
بیچاره هنوز هم فکر میکرد که اون دوتا چراغ، که چراغای یک کامیون بودند، دوتا مورتور سوار بوده اند که برای کم کردن روی او دستاشون رو بهم داده بودند.
و اما سبزعلی رضایی که زمانی سرکرده پاسداران خمینی بوده و برای گرفتن پز "شهری" بودن و "اشل دار" شدن حالا شده "دکتر محسن رضایی"، دیروز در حمایت و در واقع پاچه خواری "عاقا"، به باند رفسنجانی و روحانی حمله کرده و گفته:
 این گروه غیرانقلابی نمی‌گذارد انقلاب وارد حوزه اقتصادی شود. من سوالم از این گروه این است که چرا نمی‌گذارند انقلا‌ب وارد اقتصاد شود، آن هم در شرایطی که قریب 9 سال، شعار رهبر انقلاب اقتصادی بوده است. من نمی‌گویم اینها خائن هستند اما تفکرشان اشتباه است.
بعدش هم گفته که روحانی هم مثل خاتمی و احمدی نژاد نتوانستند به قولهای اقتصادی شان عمل بکنند و بیکاری را حل نکردند و بیکاری بیشتر شده و بعد خواسته که اگر روحانی  نمی تونه، بره کنار تا سپاه وارد بشه و بطور انقلابی اقتصاد را درست کنه.
این بیچاره که خودش رو به عنوان استاد دانشگاه و اقتصاد دان معرفی می کنه، خوب میداند که اولا نصف اقتصاد کشور به صورت قاچاق و مافیا در دست سپاه پاسدارانه، با اینحال فکر می کنه که اگر اون یکی نصفه هم بصورت قاچاق و مافیایی اداره بشه مشکلات مملکت حل میشه و این میشه همون "اقتصاد مقاومتی" که "عاقا"ش می گوید. همون فکری که احمدی نژاد میکرد و خامنه ای هم تاییدش میکرد. این "دکتر"! هم مثل خود خامنه ای و بقیه سران نظام، هنوز نفهمیده اند که مشکل اصلی خرابی اوضاع اقتصادِ نظام و بقیه مشکلات، بیسوادی و بی صلاحیتی مقامات نیست که با جابجا شدن افراد درست بشود. ریشه مشکلات ایران ماهیت ارتجاعی حکومت مذهبی و قانون اساسیش، با محوریت ولایت مطلقه فقیه است. بعد از سی و هفت سال حکومت و بعد از فراگیر شدن فساد و فقر و فحشا و اعتیاد و غیره و کشاندن کشور به لبه پرتگاه، هنوز هم فکر می کنن اون دو تا چراغ که از روبرو میامدن دوتا موتور سوار بودن و اون تصادف شدید به این علت بوده که اونا دستاشون رو بهم دادن و فکر می کنن با اعدام اون "دو تا موتور سوار"! مشکل برطرف میشه.

هیچ نظری موجود نیست: