سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

یکشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۷

ای نشسته صف اول!!

حسین پویا / خرداد 97

ای نشسته صف اول به خدا گند زدی
به چه جرات تو به حرف عاقا لبخند زدی

از اروپا نشود گرم برایت آبی
سیل در راهه پدر جان تو چرا در خوابی

سخت برهم زده اوضاع نظام اقدامت
متوجه نشدم من که چه شد برجامت

ای نشسته صف اول به خدا خیلی خری
دل عاقا شده پر درد مگر کور و کری

برو زودتر بنشین در صفت دوم نامرد
بوی پایت همه را خسته و بی حوصله کرد

بیخودی عطر نزن در عوضش پاتو بشور
بوی جوراب تو کرده همه را زنده به گور

جا کمه، زور نزن، خود رو توی صف نچپون
بهر عظمای دل افسرده نکش خط و نشون

زهر برجام که نوشید ز دستت عظما
تا قیامت شده دلخور ز شکستت عظما

ای نشسته صف اول که از آن روز نخست
گفت عاقا که بسی دلخور از اندیشه توست

همه اقوام تو خوردند از آن رانت بسی
نوبت بنده که شد نیست دگر دسترسی

هم تو و هم رفقایت همگی مفت خورید
در حقیقت همگی گاو و الاغ و  شترید

حرف برجام  و قاچاق ار بزنی بار دگر
میروی در صف آخر واسه هشدار دگر

تو ز تحریم مکن ناله و فریاد و فغان
رهنمودی دهد عاقا توی گوشَت بچپان

بعد از این گوش به فرموده عاقا بسپار
ورنه باید بکنی در صف سوم قارقار

یکشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۷

قدردانی حضرت عاقا از حجت الاسلام "جری"!

حسین پویا
20 خرداد 1397اخیرا حضرت عاقا در جلسه ای به بسیجی های دلسوخته در مورد حجت الاسلام "جِری"، قهرمان اهل علم و دلسوختهِ کارتون "تام و جری" سفارشات مخصوص فرموده و گفتند که:
بنده البته با جناب آقای "تام" مخالفت اصولی ندارم اما نظرم به نظر حاج آقا "جری" نزدیکتر است.
سیدعلی فرمود با رخسار زرد
از "جری" آموز احکام نبرد

ای بسیجی، قهرمان است این "جری"
قهرمان داستان است این جری

داستان کارتون "تام و جری"
گربه ای خنگول و موشی فرفری

"تام" در ظاهر شبیه گربه است
گربه ای کافر ولیکن فربه است

عینهو مستکبرانِ صهیونیست
برده این آقا "جری" را توی لیست

گرچه موشک مثل بنده زیرک است
موشک و مارمولک و شیطانک است

بنده با آن "تام " ناکس دشمنم
مشت محکم بر دهانش می زنم

لیک با حاجی "جری" من دوستم
عشق ایشان رفته زیر پوستم

جمله افکارش به خوبی روشن است
زیرک و خوش فکر مانند من است

هاله ای در دور سر دارد جری
می کند با هاله خود دلبری

هست هم خط با جری افکار من
چونکه باشد موش زیرک یار من

از جری آموختم بنده نبرد
او مرا اینگونه اهل جنگ کرد

آن ترامپ "تام" است و اینجانب جری
موی او صاف است و موی ما فری

چونکه آن "تامِ" پلید نابکار
می رود هر نیمه شب بهر شکار

پس بسیجی جان تو هم هُشیار باش
نیمه شب مثل جری بیدار باشجمعه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۷

اندر حکایت عاقا و "تام و جری"!

حسین پویا
16 خرداد 97
  
خامنه ای در یک سخنرانی از مبارزات "جری" علیه "تام" قدردانی کرده و متذکر شد که بسیجی مومن باید از "جری" رسم مبارزه با استکبار را بیاموزد. از جری آموز پیکار و نبرد! 
بود شیخی به خانه اش خفته
"موشکی کرد خوابش آشفته"

موش رفته سراغ سطل پنیر
خور خور و خِر خِر و صدا و نفیر

خواب شیخک بسی پریشان شد
از ملاقات موش حیران شد

عصبانی شد و رخش شد زدر
گفت ای موشک پدر نامرد

تو ز سوراخت آمدی بیرون
خواب ما را بهم زدی ملعون

بابت این گناه بی هنگام
حکم تو بی گمان بود اعدام

این سخن چون شنید موش زرنگ
گفت ای شیخ احمق و الدنگ

گر بدانی که خود که باشم من
می کنی توبه از شکر خوردن

تو ندانی که بنده کی هستم
من پسرخاله "جری" هستم

شیخ گفتا "جری" دگر سگِ کیست
بنده را از وحوش باکی نیست

حاکم شرعم و رئیسم من
گاهگاهی دعا نویسم من

گفت موشک که توبه کن ملا
که "جری" بوده الگوی عاقا

جنگهایی که کرده او با "تام"
ایده داده به عاقا در برجام

تو همان شیخ خنگ بی هنری
که ز احوال "تام" بی خبری

این خبر گر رسد به خامنه لَر
به تو گوید که شیخ احمق خر

خفه شو، با "جری" مکن توهین
ورنه من می فرستمت به اوین

الغرض، میشود ز تو دلخور
می زند توی کله ات آجر

شیخ از این گفته ها تنش لرزید
مرگ خود را به چشم خود می دید

گفت ای موش مومن و دانا
که شدی عابد و مسلمانا

چون پسرخاله "جری" هستی
بی خیالش اگر کمی مستی

تو ز اصحابِ پاکِ عاقایی
صاحب مال و هستی مایی

کیسه ات را تو پر ز کیشمیش کن
توی سطل پنیر ما جیش کن

نزد عاقا بکن شفاعت من
تا شود چاه نفت قسمت من

یا کند بنده را رئیس بسیج
صاحب اسکله، کنار خلیججمعه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۷

منطق الشیخ. داستان شرطهای سیدعلی!

حسین پویا
سوم خرداد 97بشنوید ای دوستان این سرگذشت
بود برجامی  که ناگه در گذشت

سیدعلی از این خبر بدکام شد
گِل به سر از مردن برجام شد

چونکه با برجام حالی کرده بود
بهر امت قیل و قالی کرده بود

با دلارا بمب و موشک ساخته
خبرگان را نیز "پوشک"! ساخته

بهر حفظ قدرت "بشار" خان!
پول و موشک بهر او کرده روان

باغ حزب اله هم آباد بود
خاطر عاقا از ایشان شاد بود

سهم ایشان هم دلار نقد بود
بهرشان عاقا خدایی می نمود

الغرض کشور اوبامایی شده
قوری عاقا پر از چایی شده

گر نبودی پول برجامی نشان
سیدعلی خود چپه گشتی بی گمان

زین سبب از مرگ برجام تپل
حضرت عظما شده انگار خل

روی منبر رفته و با آب و تاب
دشمن برجام را دادی جواب

گفت با دشمن که ای خنگ زبون
رفتی از برجام پر رونق برون

دست بردار و اوبامایی بکن
بنده را بنواز و آقایی بکن

بنده از شرط و شروطت دلخورم
طبل توخالی نه، طبل تُو پُرم

گر تو را از بهر ماندن شرطهاست
شرطهای بنده هم پر محتواست

گر تو را باشد دو شش شرط خَفَن
بنده هم صد شرط دارم در عَلَن

شرطهای تو همه شیطانی است
شرط ما لاکن همه مامانی! است

شرطهای ما اگر مضحک بود
خند آور، کلا و تک تک بود

تو مرا مجبور کردی ای فلان
پیش مردم بور کردی ای فلان

پس بیا جانا اوبامائی بکن
مثل ایشان لطف و آقایی بکنشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۷

عاقا و درگذشت! برجام


حسین پویا
22 اردیبهشت 97
بعد از آنی که کشته شد برجام
شیخِ ناکس کنف شد و ناکام

باز هم سیدعلی به منبر رفت
سرنخِ گفته های او در رفت

ابتدا یک قوروم قورومبی کرد
رنگ دشمن شد از صدایش زرد!

گفت با دشمن از سر پیسی
که تو شیطان تازه تاسیسی

من خودم از تبار شیطانم
رهبر حقه باز شیخانم

آنکه پیش از تو بود، آقا بود
هرچه میشد همیشه باما بود

عصبانی اگر گَهی میشد
بعد می کرد انتقاد از خود

لاکن ای جانشین اوباما
بی سبب می کنی جفا با ما

بنده یک سید چلاقستم
من به برجام غرب دل بستم

می زنی بر سرم، بزن بابام!
لیک مشکن تو حرمت برجام

چونکه برجام حافظِ سرِ ماست
جزو احکام شرع انور ماست

از اروپائیان خوش رفتار
بنده دارم تشکر بسیار

آن اوبامای خوش بر و بالا
می خورد غصه طفلکی حالا

تو اگر مایلی بری به بهشت
بر رسی کن که جان کری چه نوشت

پس نگو تو به او که پفیوز است
جای او در بهشت محفوظ است

پس بیا بنده را حمایت کن
از هدایای بنده حیرت کنسه‌شنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۷

پیتزای دولت!

حسین پویا
17 اردیبهشت 97 شده روحانی و اعضای دولت               
گرفتار مصیبت های دولت

از اول وعده هاشون آبکی بود
گرفته بوی وعده پای دولت

جدل می کرد با بحران ارزی
درآورده یورو  بابای دولت

به مردم وعده نان داد و روغن
ولی پرشد فقط جیبای دولت

قسم می خورد خصم فیلترینگ است
خودش تر زد به فیلترهای دولت

سپس فیلتر نمود آنسان که دانی
و می سوزد کنون "اونجای"! دولت

بگفتا دشمن رانت است و رشوه
زند افسار بر غوغای دولت

نمانده نزد مردم اعتمادی
برای هی هی و هی های دولت

اگر ملت ندارد نان خالی
پر از گوشت و پنیر پیتزای دولت

ولیکن چون رسد آن روز موعود
کند ملت سیه دنیای دولت

گهی هم می زند جفتک به عاقا
شده دلخور از او "عاقای" دولت

دلش میخواد بشه عاقا روانه
به قبرستان و با ویزای دولت

ولی عاقا خودش یک حقه باز است
به زودی می خورد خرمای دولتپنجشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۷

ای دروغگوی پست؛ ظریف

حسین پویا
6 اردیبهشت 97

ظریف تا بحال در چندین مصاحبه در خارج کشور دروغهای شرم آوری از قبیل اینکه در ایران کسی را بابت عقیده اش زندانی نکرده اند و...... گفته است


شرم کن از روی مردم، اینقدر چاخان نکن
با دروغات ای "ظریفک!"، جرم را کتمان نکن

ای ظریف از این دروغا کم بگو ای بی شرف
اینقدر نامردمی با مردم ایران نکن

هم تو، هم روحانی و آسِد علی رذلید و پست
لاکن از اینها همه پر رو تری، پنهان نکن

این دروغایی که میگی دیگه لو رفته ظریف
آبروتان رفته دیگر، قِر توی تنبان نکن

صبح تا شب هم بخندی خنده ات بی مشتریست
غمزه های اشتری، ای دزد شارلاتان نکن

خود تو میدانی که چاخانهای تو افشا شده
خر تو هستی و رئیست، ریش خود الوان نکن

گرچه عمامه نداری بر سرت ای حقه باز
بیش از اینها خویش را رسواتر از شیخان نکن

بیخودی زر می زنی، آسِد علی باید بره
ظاهرا پایان کاره ، چای در فنجان نکن

یکشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۷

شکوه های عاقا از مموتی!

حسین پویا
اول اردیبهشت 97دلخور از محمودم و از گفته هاش
می کُشد آخر مرا ناز و اداش

اولش ما را دو لپی می ستود
گشته بودم بنده مجذوب صداش

روبروی ما دو زانو می نشست
می نمودی منگ ما را بوی پاش

بی مهابا پاچه خواری می نمود
مجتبی هم چای می آورد براش

بنده هم راضی از آن افکار او
گرچه دلخور بودم از برق نگاش

او که در تسخیر جن استاد بود
از کاراکاس جن میاوردن براش

بهرحل مشکلات مملکت
لشکر جن کرده همکاری باهاش

هاله نورش که توپ بود و خَفَن
دشمنان را کرده یکجا آش و لاش

هشت سالی بود و هی خوردیم و خورد
مثل ما نفت و یورو بوده غذاش

الغرض چون نوبتش آمد به سر
میزند جِر، می دهد آماده باش

روی او رو نیست عاقا، سنگ پاس
خُرد خواهم کرد بنده سنگ پاش

گفتگو از آب و سوزش می کند
خود نمی گوید خودش سوخته کجاش

ظاهرا می خواد نمد مالم کند
سر به نیستش می کنم یاواش یاواش.... توی غذاش...... گور باباش

یکشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۹۷

مثل عاقا بق بقو کن!

حسین پویا
17 فروردین 97 طبق فرمان مقام رهبری
سال تولید است و سال بربری

جنس ایرانی بخر جان عمو
مثل عاقا بَق بَقو کن، بَق بَقو

گفت عاقا با تمام اعتقاد
واردات علم می آرد فساد!

لیک اگر وارد کنی چادر نماز
میشود کشور ز صنعت بی نیاز

ای بسیجی جنس ایرانی بخر
شاد کن آسیدعلی را ای پسر

پر شد از اجناس چین انبار تو
دلخوره سیّدعلی از کار تو

آنچه وارد می کنی از روس و چین
مار را می پروری در آستین

هست عاقا دلخور از اجناس چین
جنس چینی کرده او را خشمگین

همتی کن ای بسیجی تا کنی
بعد از این تولید جنس ژاپنی

هرچه را لازم بود تولید کن
در دروغ از احمدی تقلید کن

ای بسیجی خویشتن را کم مگیر
خورده ای ساندیس با ماءالشعیر

زان سبب علمت چنین افزون شده
کله ات مانند افلاطون شده

تا شود امسال تولیدت زیاد
می فرستد سیدعلی بهرت مداد

بوده تولید تو سرکوب و فشار
گفتمانت هم چماق میخ دار

تا تو در میدانی و قر میدهی
می کند آسِدعلی شاهنشهی

می نشیند روی تخت عالیجناب
می دهد هر سال یک فرمان ناب

سال اول سال بسط اقتصاد
واردات آزاد و پر رونق فساد

سال دیگر سال صنعت سال علم
رفت باید تا به چین دنبال علم

سال سوم سال چرخش، سال "ژِن"
تا ثریا می رود اقبال "ژِن"!

طبق فرمان مقام راهبر
سال تولید است امسال ای پسر

جنس ایرانی بخر جان عمو
مثل عاقا بق بقو کن، بق بقو