سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

چهارشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۴

افاضات بی معنی "عاقا"!


گفتار نیک 5 اسفند 94 : حسین پویا

امروز خامنه ای گفت: «ملت نه مجلس دولتی می‌خواهد نه ضد دولتی. ملت، مجلس شجاع و متدینی می‌خواهد که با وظایفش آشنا باشد و مرعوب آمریکا نباشد».
منظور "عاقا" از "مجلس" حتما ساختمان مجلس نیست و نمایندگان مجلس است. یعنی عاقا می گوید که ملت نمایندگانی را میخواهند که اینطور و آنطور باشند. این حرفها را هم وقتی می زند که همه کاندیداها از چندین فیلتر رد شده اند که همان چیزی باشند که عاقا می خواهد. با اینحال از یکطرف به مردم می گوید اگر مخالف نظام هم هستید بیائید رای بدهید و از یک سو می گوید که ملت اینگونه نمایندگانی را می خواهد. و البته همین را هم دروغ می گوید. او نمایندگانی میخواهد که دربس و از ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته قلب معتقد و وفادار به "ولی فقیه"، یعنی خودش، باشند.
اما از این آخوند ملنگ می پرسیم که اگر قرار است که ملت در انتخابات شرکت کنند و کسانی را که میخواهند انتخاب کنند، دیگر به تو چه مربوط است که ملت به چه کسی رای خواهند داد. خود ملت میتواند حرفش را، اگر بخواهد، در انتخابات بزند. دیگر اینکه فکر می کنی اگر کسی با نظام مخالف باشد، بازهم همان کسانی را می خواهد که تو فکر می کنی باید به مجلس بروند؟ ای "گدای روضه خوان"، این را بدان که ملت ایران وقتی در انتخابات شرکت می کنند که مطمئن باشند که کسانی را که خودشان صلاح میدانند به مجلس خواهند فرستاد و نه کسانی را که تو و شورای نگهبانت صلاح میدانید. در اولین انتخابات بعد از انقلاب ملت به کسانی که می خواست رای داد و خمینی دجال با حمایت تو و رفسنجانی مانع از این شدند که انتخاب شده ها به مجلس بروند و انتخابات را بهم زدند.  بنابراین کسانی که به منافع ایران فکر می کنند در انتخابات فرمایشی تو شرکت نخواهند کرد.

هیچ نظری موجود نیست: