سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

یکشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۴

هیچ حیوانی قابل مقایسه با آخوند نیست!

گفتار نیک، دوم اسفند94 :حسین پویا
هیچ حیوانی قابل مقایسه با آخوند نیست!

اخیرا ویدیویی از رفسنجانی پخش شده که در آن رفسنجانی در یک جلسه به حاضرین می گوید همان کاری که در انتخابات ریاست جمهوری من کردم و روحانی را کاندید کردم شما هم انجام بدهید و از دیگران بخواهید که رای خود را به افراد محدود باقیمانده که زیاد شهرتی ندارند بدهند.
https://www.youtube.com/watch?v=x-cEdW3_ejg
یکی از دوستان با پخش این خبر گفته است که رفسنجانی یک روباه پیر است و شبیه همان روباه نمایش شهر قصه حقه باز است.
 بنده این را قبول ندارم. روباه فقط مکار است. اما رفسنجانی در این سی و هفت سال؛
 هم به اندازه روباه مکار بوده،
هم به اندازه گرگ درنده و وحشی بوده،
هم به اندازه خرس رمال و کلاه بردار بوده،
 همه به اندازه میمون دلقک بوده و برای خمینی ملیجک بازی کرده،
 هم به اندازه کفتار مرده خوری کرده و مال مردم را خورده،
 همه خیلی بیشتر از گربه بی چشم و رو بوده و حتی در دورانی که قدرت کامل داشت به دوستانی که قبلا خیلی به او کمک کرده بودند نظیر مهندس سحابی رحم نکرده و به زندانشان انداخته و یا مثل سعیدی سیرجانی نقشه قتلشان را کشیده است و در قتلشان شریک بوده است.
و البته خامنه ای و جنتی و خاتمی و روحانی و یزدی و مصباح و مکارم و بقیه آخوندهایی که در این سی و هفت سال دستی در حکومت داشته اند هم مثل رفسنجانی همه صفتهای حیوانی را با هم دارند.

تا نظر شما چه باشد

هیچ نظری موجود نیست: