سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، دی ۰۸، ۱۳۹۶

پاسخ تند عاقا به مموتی!!


حسین پویا
جمعه هشتم دیماه 1396
چو مغلوبه شد جنگ محمود یل
بشد سیدعلی دلخور از این جدل

درآمد به میدان دهان باز کرد
سخن های خصمانه آغاز کرد

بزد طعنه بسیار بر احمدی
بدو گفت؛ ناکس بازم زر زدی

گرفتی به کف دسته میکروفان
زدی بر سر صادق روضه خوان

مر آن صادق از نوکران منست
حساب و کتابش همه روشنست

حمایت نماید ز ما هر زمان
فرستاده زندان همه دشمنان

به شمشیر و گرز و به تیر و تفنگ
زده ریشه دشمنان در فرنگ

اگر در حسابش بسی پول هست
ولی دشمنان را بداده شکست

اگر گشته او صاحب گنج و مال
بسی رنج برده در این چند سال

زمین دارد ایشان اگر در ونک
همه شرعی است و ندارد کلک

چهارش برادر بود در حضور
همه اهل فضل و همه باشعور

چرا گیر دادی به آن محتشم
نگفتی که من ریشتو می کشم

تو انچوچک خنگ میمون نشان
بکن از برای خودت فکر نان

هیچ نظری موجود نیست: