سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، آذر ۱۷، ۱۳۹۶

داستان شورانگیز زال و رودابه. قسمت نهم به نقل از شاهنامه فردوسی و با توضیحات و به روایت حسین پویا. ندیمه های رودابه در حال گل چیدن به نزدیکی اردوگاه زال می رودند. زال متوجه حضور آنها می شود. در چادر زال ندیمه ها از عشق روابه به زال می گویند و زال از علاقه خودش به رودابه. قرار می شود که زال شبانه برای دیدار رودابه به کاخ او برود.

هیچ نظری موجود نیست: