سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

پنجشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۵

قسمت اول داستان هفتخوان رستم. به نقل از شاهنامه فردوسی. حسین پویا

هیچ نظری موجود نیست: