سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

پنجشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۵

خواهش کوچک "عاقا" از اوباما! در زمینه سربه نیست کردن روحانی


حسین پویا

15 اردیبهشت 95
  
سلام ای مرد دانا ای اوباما
چرا آخر شدی دشمن تو با ما

شدم دلخور من از آن قهر و نازت
از اون عقل کم و قد درازت

مگر از ما چه بد دیدی که حالا
برایم می گذاری طاقچه بالا

شنیدم گاهگاهی بهر خنده
دوپا  میری روی اعصاب بنده

مرا با زور بردی پای برجام
چپاندی تو به من امضای برجام

مرا برجام، بد فرجام کرده
اساسا بنده را ناکام کرده

پسا برجام هم اوضا خرابه
تمام نقشه ها بادی در آبه

شنیدم قول دادی بعد از امضا
هَپَل هاپُل کنی تحریم ها را

گمان کردم که با امضای برجام
فراموشت بشه حرفای بیجام

ولی انگار از ما کینه داری
نمی خوای بنده را راحت بذاری

شده فرجام ما اسباب خنده
امان از شیخ حسن، مار خزنده

بیا و توی دعوا یار من باش
یه خورده دشمن آشیخ حسن باش

نصیحت کن اوباما جان، حسن را
نموده کیشمیشی اخلاق من را

برای بنده حالا شاخ گشته
قیافه ش مثل یک بیلاخ گشته

نموده بنده را اسباب خنده
پیاپی میزند جفتک به بنده

پسا برجام را کرده بهانه
گرفته کله من را نشانه

بیا مردانگی کن ای "اوبی" جان
رها کن بنده را از شر ایشان

تو را هم رنگ کرده با لباسش
بزن یک موشک و بنما خلاصش

تو موشک داری و موشک حدیده
که تاثیرات آن خیلی شدیده

بزن موشک  بکن کلا شهیدش
بشم راحت از افکار پلیدشهیچ نظری موجود نیست: