سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

پنجشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۷

ای دروغگوی پست؛ ظریف

حسین پویا
6 اردیبهشت 97

ظریف تا بحال در چندین مصاحبه در خارج کشور دروغهای شرم آوری از قبیل اینکه در ایران کسی را بابت عقیده اش زندانی نکرده اند و...... گفته است


شرم کن از روی مردم، اینقدر چاخان نکن
با دروغات ای "ظریفک!"، جرم را کتمان نکن

ای ظریف از این دروغا کم بگو ای بی شرف
اینقدر نامردمی با مردم ایران نکن

هم تو، هم روحانی و آسِد علی رذلید و پست
لاکن از اینها همه پر رو تری، پنهان نکن

این دروغایی که میگی دیگه لو رفته ظریف
آبروتان رفته دیگر، قِر توی تنبان نکن

صبح تا شب هم بخندی خنده ات بی مشتریست
غمزه های اشتری، ای دزد شارلاتان نکن

خود تو میدانی که چاخانهای تو افشا شده
خر تو هستی و رئیست، ریش خود الوان نکن

گرچه عمامه نداری بر سرت ای حقه باز
بیش از اینها خویش را رسواتر از شیخان نکن

بیخودی زر می زنی، آسِد علی باید بره
ظاهرا پایان کاره ، چای در فنجان نکن

هیچ نظری موجود نیست: