سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۶

ناله های علم الهدا از دوری سوفیا لورن

حسین پویا
بیستم اسفند 96


از دست این فضای مجازی شدم ملول
هرگز نصیحتم به جوانان نشد قبول

در خطبه گفته ام سخن از سوفیا لورن
بر ریش من حواله شده صدایی جهان شمول

من در جوانیم عاشق آن سوفیا شدم
رفتم به حوزه و خواندم بسی اصول

یک شب به نوجوانی و در دوره شباب
کردم به لاله زار و به یک سینما دخول

همراه سوفیالورن، مشغول عشق و حال
مارچلو ماست و خیاری، هنرپیشه ی چپول

از آن زمان به بعد  بنده دشمن سوفیا شدم
زیرا که گشته بود دلبسته آن مردک ژیگول

با آنکه پشمکی شده این ریش و پشم من
با یاد سوفیالورن برود توی شیشه غول

هرگز نصیب بنده نشد عشق سوفیا
 البته روضه خوان شده ام من به عشقِ پول

از دست این فضای مجازی دلم گرفت
شایع نموده اند که من گشته ام فضول
هیچ نظری موجود نیست: