سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

پنجشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۳

جوادی "اُمبلی" و علوم جدید24 مهرماه 1393

عصر ایران:  آیت الله عبد الله جوادی آملی در بیان جایگاه  امروز شهر قم یادآور شده است: اگر دیروز می گفتند «اطلبوالعلم ولو بالصین» اکنون حرف جهان این است: «اطلبوالعلم ولو بالقم»؛ در جست و جوی دانش باشید ولو تا قم بروید.امروز طلاب 50 کشور دنیا در قم تحصیل می کنند واکنون مدار تمدن ایران اسلامی است نه چین و امثال چین

اُمبلی هم باز غوغا می کند
بار دیگر عقده را وا می کند

تا نگوید خصم، لال است آملی
روی منبر نطق غّرا می کند

سیدعلی را می کند گوستاولوبن
پاچه خواری بهر عاقا می کند

تا به دست آرد دو سهم از پول نفت
خبرگان را بیت عظما می کند

صحبت از علم و علوم حوزه ای
اختراع گاه و بیگا می کند

رهگشایی در علوم هسته ای
حوزه هم با هسته خرما می کند

علم فیزیک و ریاضی بی خیال
حوزه علم تازه پیدا می کند

بر اساس این علوم بی نظیر
لشگری از جن مهیا می کند

ابرهای آسمان را پشت و رو
راهی اعماق دریا می کند

بعد از این دارو نداریم احتیاج
حوزه خود ما را مداوا می کند

از برای هر مرض دارد دعا
روده های بسته را وا می کند

آملی خود کرده گاهی تجربه
گرچه گاهی نیز حاشا می کند

در زمستان توی سرمای سیاه
وِرد او تولید گرما می کند

گر دکانش بسته گردد یک زمان
با مکارم بیزنس ها می کند

الغرض این امبلی هم لعبتی ست
گرچه زرت و زرت  بیجا می کندهیچ نظری موجود نیست: