سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، آبان ۰۹، ۱۳۹۳

حافظ و شیخان ریاکار- شعر8 آبان 1393

"واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند"
امتی را با ادا اطوارشان خر می کنند

در مزخرف گویی استادند این شیخان منگ
گوش ما را با مزخرف هایشان کر می کنند

کارشان بالای منبر رفتن است و زرت و پرت
روی منبر رفته و یک ریز عرعر می کنند

بوی گند فکرشان یک مملکت را خفه کرد
یا رب   این افکار را باچی معطر می کنند

فکرشان از صبح تا شب منکرات است و گناه
در خیابانهای تهران نهی منکر می کنند

بیشتر از هر کسی با روح قران دشمنند
روزها در توی حوزه آیه از بر می کنند

از گلوی ملتی نان شبش را می بُرند
خانه بیگانه را با آن منور می کنند

بدتر از هرداعشی آخوندهای سید علی
باز از گردن زدن صدبار بدتر می کنند

در میان جمع هی حرف از عبادت می زنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
هیچ نظری موجود نیست: