سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

شنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۳

"داعش" یعنی چه؟


در باره "داعش"

دوستی کرد سوال از یاران
تا ز"داعش" که دهد نام ونشان

یک نفر گفت که نوعی مار است
قاتل مردم و آدمخوار است

دیگری گفت که مشتی گابند
روز بیدارن و شبها خوابند

گفت اینها همه قاتل هستند
توی دنیا همه جا ول هستند

سومی گفت که اینها موشند
گرچه چون گرگ قبا می پوشند

گفت دانا پسری با خنده
در جواب طرف جوینده

"دال" از دولت و "آ" از امید
شیخکی که به همه می خندید

"عین" عمامه و "شین" شیخ پلید
اینچنین "داعش" خونخوار که دید

هیچ نظری موجود نیست: