سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، تیر ۲۰، ۱۳۹۳

شعر طنز. خامنه ای و ظریف و مذاکرات هسته ای!20 تیرماه 1393

1- روضه ی خامنه ای:

بنده میدانم که این تحریم ها 
می کند ما را دچار بیم ها

حال گیری می کند دژمن چرا         
می کند تا صحبت تقویم ها

بنده را کرده اسیر اضطراب           
آن توافق ها و این تصمیم ها

سانتری فوژی که در قم ساختیم
بی نیاز است از همه تنظیم ها

تا نمایم بنده خر کفار را
می فرستم من به میدان تیم ها

تیم محمود خبیث خل مشنگ
با محافظ ها و با بی سیم ها

بعد از آن تیم ظریف خنده رو
داده ام بنده به او تعلیم ها

تا به دست آرد دل خصم زبون
هدیه میده فرش ها، جاجیم ها

می کند او در نهان با دژمنان
دستبوسی ها پس از تعظیم ها

خوب میدانند شاگردان من
دور باید زد همه تحریم ها

2- گزارش ظریف به مجلس!
اختلافات اساسی داریم
صحبت کارشناسی داریم

گفت عظما به منِ نازِ ظریف
ما هدفهای سیاسی داریم

طبق دستور مقام عظما
یک کمی دیپ، لوماسی داریم

غرب با ما سر الفت دارد
ما چرا غرب هراسی داریم

ما نباشیم همه امُل و شیخ
در کمد، چوب لباسی داریم

درس خواندیم همه در آکسفورد
مدرک شرق شناسی داریم

بحث با غرب به جایی نرسید
مشکلات راسی راسی داریم

زهر خوردن کلک غربی هاس
جا زدن های حماسی داریم

میدهم شام به لیدی اشتون
نقشه ها بهر خلاصی داریم


هیچ نظری موجود نیست: