سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۶

موشک آخوندی
حسین پویا
نوزدهم بهمن 1385

یک انتقاد جدی به سازمان مجاهدین!
سایت "ایران دیدبان"؛ سایت اصلی وزارت اطلاعات که برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تورم و اعتیاد و فساد اداری و فقر در ایران؛ که عامل اصلی آنها مجاهدین و شورای ملی مقاومت هستند، راه افتاده، مطلب جالبی دارد در باره موشکی که اخیرا رژیم دانشمند پرور آخوندی به آسمان فرستاده. این سایت اسمش "ایران دیدبان" است که اسم بسیار با مسمائی است. علت این نامگذاری به گمان بنده این است که هیچ فرد و گروهی نه در حال حاضر و نه در گذشته به اندازه وزارت اطلاعات برای آبادی ایران و آزادی مردم ایران زحمت نکشیده و برای ایران افتخار نیافریده است. حتی آقا محمد خان قاجار و فتحعلی شاه هم اینقدر در راه اعتلای ایران زحمت نکشیده اند. البته بقیه شخصیتها و نهادهای جمهوری اسلامی؛ از قبیل ملا حسنی و احمدی نژاد و دستگاه قضائیه و خود خمینی که بنیانگذار این نظام است، هم کم افتخار نیافریده اند. چه افتخاری بالاتر از اینکه برخلاف کشورهای امپریالیستی و استکباری، زندانهای ایران بجای دزدان و جنایتکاران، پر است از دکترها و مهندسین و دانشجوها و نویسندگان و روشنفکران. چه افتخاری بالاتر از اینکه در رژیم جمهوری اسلامی، یک قلم ده ها هزار نفر را در جریان قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 یکجا کشته اند بدون آنکه خون از دماغ کسی بیاید و یا کسی دستگیر بشود و یا حتی کسی متهم به آدمکشی بشود و چنین عدالتی در جهان واقعا بی سابقه است. یا همین احکام اعدام نوجوانانی که در سنین کودکی مرتکب جرم شده اند، که توسط قوه قضائیه صادر میشود، خودش چه خدمت بزرگی است به بشریت. یا همین عمل سازنده و انسانی سنگسار که از افتخارات جمهوری اسلامی و در واقع کل بشریت است. اما خوب افتخاراتی که وزارت اطلاعات و ابواب جمعی اش از قبیل سعید امامی آفریده اند چیز دیگری است. اینها واقعا قهرمانان گمنامی هستند که در نهایت تواضع و افتادگی و مهربانی و عطوفت "اسلامی"، فقط با استفاده از یک چاقو و یا یک تکه طناب، بشریت را و در مرحله اول ایران و ایرانی را از شر نویسندگان و روشنفکرانی که کاری جز نق زدن نداشته و راه تکامل جامعه "اسلامی" را بسته اند، خلاص کرده و میکنند. پس حق دارند که اسمشان را "ایران دیدبان" بگذارند. حق دارند که درخواست دریافت جوائزی نظیر جایزه صلح نوبل هم بکنند. بگذریم. داشتم عرض میکردم که این سایت مطلب جالبی در باره موشک فضا پیمائی که اخیرا توسط واحد موشکی سپاه پاسداران به فضا فرستاده شده دارد.
"ایران دیدبان" در تاریخ 17/11/1386 مینویسد:
"دو روز است كه ایران موشك "كاوشگر 1" خود را به فضا پرتاب كرده و این رویداد مهم مورد توجه گستردهی جهانی قرار گرفته و انعكاس بیسابقهای در تمامی رسانههای جهان داشته است.پرتاب راكت كاوشگر از جمله مقدمات اولیهی پرتاب ماهواره به مدار است و شناسایی محیط پروازی ماهواره‌ها قبل از پرتاب، از سوی این راكت‌ها انجام می‌شود. پرتاب این راكت مقدمهی پرتاب ماهوارهی تحقیقاتی "امید" ایران است كه در آیندهای نزدیك با پرتاب به فضا در مدار ارتفاع ِ پایین قرار خواهد گرفت.ساخت ماهوارهی تحقیقاتی پیشرفتهی "امید" و سامانهی پرتاب آن بهنام ماهوارهبر ِ "سفیر" و همچنین "كاوشگر 1" بهدست دانشمندان كشورمان، ایران را در جایگاه یازدهمین كشوری كه توانمندی ارسال ماهواره به فضا را پیدا كرده و نیز جزء چند كشور منحصر به فرد و نخست در جهان، كه مركز آزمایش ماهواره در شرایط فضا را ایجاد كردهاند، قرار داده است.تاكنون دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین در برابر این رویداد مهم كه در صدر اخبار جهان بوده خفقان گرفته و هیچ واكنشی نشان نداده است. این سكوت و عدم موضعگیری نشانگر آن است كه دار و دستهی رجوی در برابر موفقیتهای علمی - تحقیقاتی ایران عاجز و مفلس میشوند و هیچ حرفی برای گفتن ندارند. از سوی دیگر باید منتظر بود كه مجاهدین پرتاب كاوشگر 1 را نیز بهنحوی به مسایل نظامی مرتبط كنند، اما هنوز نتوانستهاند واكنش خود در مقابل این خبر را جمع و جور كنند و بر حسادت و برق گرفتگی خود فایق بیایند."
البته اینکه این رویداد مهم مورد توجه گستردهی جهانی قرار گرفته و انعكاس بیسابقهای در تمامی رسانههای جهان داشته است مسئله مهمی است. واقعیت هم دارد. چرا که تمامی رسانه های جهان در انتظار حل مشکلات فضا توسط جمهوری اسلامی هستند و هرگز این نگرانی را ندارند که خدای نکرده دانشمندان سپاه پاسداران یک وقت بجای ماهواره، محض شوخی و خنده، یک کلاهک اتمی روی کله این موشک "کاوشگر" بگذارند. زیرا که چه کسی مسئول تر و متعهد تر از دانشمندان سپاه که هیچ نقشی در ساختن چیزهای دیگری نظیر بمبهای کنار جاده ای و کمربندهای انفجاری نداشته اند. البته این وسط فرانسویهای قورباغه خور یک چیزهایی گفته اند و یک شایعاتی راه انداخته اند که فقط میتواند ناشی از حسادت باشد.
اما اینکه مجاهدین این خبر را نادیده گرفته و یا بی اهمیت تلقی کرده اند و خیلی در باره آن مطلب پخش نکرده اند خوب جای انتقاد دارد. یک انتقاد جدی. چرا؟ خوب الان عرض میکنم.
توجه بفرمایید که این موشک در واقع داروی همه ی دردهایی است که مردم ایران دچارشان هستند. همان دردها و مشکلاتی که نه ربطی به جمهوری اسلامی دارند و نه به دولتمردان و رهبران جمهوری اسلامی و همگی باقی مانده از دوران "آن پدر و پسر"!! هستند. مشکلاتی از قبیل قطع گاز مردم در سرمای زمستان و کارتن خوابی و بیکاری و تورم و اعتیاد و غیره قرار است با همین موشک حل و فصل شود.
آقایان مجاهدین بنده شما را دوست دارم اما این بی اهمیت تلقی کردن "موشک فضا پیما" کار درستی نیست. چطور است که وقتی جمهوری اسلامی هفتاد فروند موشک فسقلی به قرارگاه شما میزند سرو صدایتان در میاید اما وقتی یک موشکی به این گندگی به فضا میفرستد سکوت می کنید. مگر موشک با موشک فرق می کند؟ چشمانتان را باز کنید. این موشک همان علاج درد مردم ایران است. این موشک همان دوای درد پنج میلیون معتاد است. علاج زخم نیم میلیون زن تن فروش است. علاج درد همان کارگرانی است که چپ و راست به خاطر نگرفتن حقوق و اخراج دسته جمعی و بسته شدن کارخانه تظاهرات و اعتصاب می کنند و خود شما خبر این تظاهرات را نه یک بار که ده ها بار در تلویزیونتان و نشریاتتان پخش می کنید. بله آقایان مجاهدین. این موشک همان راه حل آخوندها برای پایین آوردن نرخ تورم است. راه حل قطع گاز مردم در سرمای زمستان است. این موشک وسیله آوردن پول نفت بر سر سفره های خالی مردم است که جزو قولها و تعهدات احمدی نژاد بود. این موشک طلیعه و بشارت دهنده ی سال عدالت است که خامنه ای قولش را داد. این موشک همان موشکی است که خواب شیران را آشفته کرده. مگر نشنیده اید که:
بود شیری به بیشه ای خفته موشکی کرد خوابش آشفته
موشکی که نشانه از چین داشت کله ای پوک و دمب سنگین داشت

بله آقایان مجاهدین، در راستای همین استدلالات متقن است که من در این مورد حق را به این سایت ایران دیدبان میدهم. میخواهد خوشتان بیاید. میخواهد خوشتان نیاید.
آقایان مجاهدین هرکس نداند شما خوب میدانید که اگر اتحاد جماهیر شوروی علیرغم بدبختی اقتصادی که دامنگیر مردمش شده، از هم پاشیده نشده و همچنان به عنوان یکی از دو قدرت بزرگ جهان اقمار خودش را از خطر غربزدگی و به قول استاد ملا حسنی از شر امپریالیس حفظ کرده، فقط و فقط به دلیل داشتن همین موشک های فضا پیما بوده است. یوری گاگارین روسی که اولین فضانورد جهان بود را که فراموش نکرده ایم. اگر آن موشک فضاپیمای سایوز (یا چیزی که اسمش را نمیدانم) و این جناب یوری گاگارین فضانورد نبودند حالا دیگر اثری از اتحاد جماهیر شوروی بر روی کره خاکی نبود. بنابراین اگر که جمهوری اسلامی در این سالها هیچ کاری نکرده بود بجز اینکه همه ی درآمد نفت و گاز را صرف ساختن این موشک بکند، حتی اگر برای ساختنش از کره شمالی و چین کمونیست کمک بگیرد، باز هم حق داشت و شما آقایان مجاهدین باید خبر این موشک فرستادن به فضا را با آب و تاب تمام پخش میکردید. بخصوص اینکه این موشک با گذشتن از جو زمین وارد آسمان سوم شده و در آنجا احتمالا با منبع نوری که در سازمان ملل دور سر احمدی نژاد ظاهر شده بود تماس نزدیک برقرار خواهد کرد و در صورت لزوم باطریهای آفتابی آنرا عوض خواهد کرد تا بعد از این، هاله نور دور سر احمدی نژاد دیگر قطع و وصل نشود. و البته بزودی در رساله ی عملیه ی ولی فقیه مسلمین جهان هم مسائل مربوط به امور طهارت و جماع با حیوانات و مستراح رفتن با پای چپ و راست در فضا و در موشک فضاپیما، و نحوه ساختن حوض کر و مستراح شرعی در موشک برای مومنین فضانورد و ساکنین در فضا روشن خواهد شد.
اما به گمان من یک اشکال کوچکی هم به سایت ایران دیدبان و وزارت اطلاعات وارد است و آنهم این است که اینها هم نباید فراموش کنند که بیش از همه خودشان میدانند و بارها هم گفته اند که مجاهدین خیلی وقت است که تمام شده اند. خودشان گفته اند که آن چند نفری هم که هنوز در قرارگاه اشرف مانده اند منتظرند که ماموران وزارت اطلاعات کمکشان کنند و از دست مجاهدین رهایشان کنند و برایشان ویزایی چیزی بگیرند تا آنها هم بتوانند از عراق خارج شده و به اروپا بیایند و خیال وزارت اطلاعا ت از بابت سلامت و خانواده شان راحت بشود. مخصوصا که انسان شریفی مثل نوریزاده که اصلا سابقه ی مزدوری و دریافت مواجب از سفارت جمهوری اسلامی و دروغگویی را هم ندارد، سفارش این مجاهدین که قرار است از قرارگاه اشرف فرار کرده و خود را به مامورین وزارت اطلاعات معرفی کنند را هم به رئیس جمهور عراق و هم به وزیر خارجه و داخله عراق کرده است و از فرمانده نیروهای امریکایی در عراق هم که از دوستان دوران کودکی ایشان بوده قول گرفته که هر مجاهدی که از اشرف فرار میکند را با اسکورت کامل و سلام و صلوات تحویل ماموران وزارت اطلاعات در عراق بدهند.
بنابراین چرا از "دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین" که دیگر مدتهاست وجود خارجی ندارد باید انتظار داشت که خبر بسیار مهم و
سرنوشت ساز "موشک" را اینور و آنور پخش کنند؟
------------------------------------------------------------------------------
وبلاگ نوشته های حسین پویا
http://hosseinpooya.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: