سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

شنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۷

عاقا و درگذشت! برجام


حسین پویا
22 اردیبهشت 97
بعد از آنی که کشته شد برجام
شیخِ ناکس کنف شد و ناکام

باز هم سیدعلی به منبر رفت
سرنخِ گفته های او در رفت

ابتدا یک قوروم قورومبی کرد
رنگ دشمن شد از صدایش زرد!

گفت با دشمن از سر پیسی
که تو شیطان تازه تاسیسی

من خودم از تبار شیطانم
رهبر حقه باز شیخانم

آنکه پیش از تو بود، آقا بود
هرچه میشد همیشه باما بود

عصبانی اگر گَهی میشد
بعد می کرد انتقاد از خود

لاکن ای جانشین اوباما
بی سبب می کنی جفا با ما

بنده یک سید چلاقستم
من به برجام غرب دل بستم

می زنی بر سرم، بزن بابام!
لیک مشکن تو حرمت برجام

چونکه برجام حافظِ سرِ ماست
جزو احکام شرع انور ماست

از اروپائیان خوش رفتار
بنده دارم تشکر بسیار

آن اوبامای خوش بر و بالا
می خورد غصه طفلکی حالا

تو اگر مایلی بری به بهشت
بر رسی کن که جان کری چه نوشت

پس نگو تو به او که پفیوز است
جای او در بهشت محفوظ است

پس بیا بنده را حمایت کن
از هدایای بنده حیرت کنهیچ نظری موجود نیست: