سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، تیر ۳۰، ۱۳۹۶

عاقا و فرستادن ظریف به نیویورکحسین پویا
29 تیرماه 1396گفت عاقا با ظریفِ قل قلی
تو چرا از کار دشمن غافلی

نقشه دارد بهر تحریم جدید
چشمکای بنده را هم که ندید

پس تو مشغول چه کاری ای پسر
عقل آخوندی نداری ای پسر

نیست ما را گرچه از تحریم باک
لاکن آخر می کند ما را هلاک

پس به یو-اس-آ  برو  تو  ای ظریف
با خودت بردار یک ساک و دو کیف

ساک را پرکن لباسای قشنگ
پیرن ابریشمی شلوار تنگ

دکمه سردستم اگر داری بزن
خویشتن را هم به بیماری بزن

کیف ها را هم پر از سوغات کن
خاویار و زعفران خیرات کن

خرج کن تا میتوانی ای ظریف
دست ما را رو نکن بهر حریف

تا توانی قول همکاری بده
قولهایی هم به "هیلاری" بده

جان کری را هم به همکاری بگیر
گاهی از نایاک هم یاری بگیر

سعی کن دشمن زما راضی بشه
جان کری هم وارد بازی بشه

قول خنثی کردن موشک بده
قولهای گنده و تک تک بده

شد اگر لازم دوباره قِر بده
بهر دژمن یک قِرِ فاخِر بده

شاید این نامردهای دل سیاه
دست بردارند از روی سپاه

گر شود تحریم یک روزی سپاه
میشود اوضاع بنده راه راه

میشود قمصور زرتم ای ظریف
میشوم بار دگر خوار و خفیف

هیچ نظری موجود نیست: