سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

سه‌شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۶

عاقا و گرفتاری! فرمان "آتش به اختیار"!

حسین پویا
6 تیرماه 1396 

  


"آتش به اختیار" به معنای جنگ نیست
تهمت مزن، که قافیه یِ بنده تنگ نیست

هرکس شنیده است، مرا کرده مسخره
گویی که گفته هام به غیر از جفنگ نیست

آنکس که خوانده مرا اهل هرج و مرج
جز دشمن پلیدِ خرابِ و مشنگ نیست

آن شیخ بی خرد که به چالش کشد مرا
روباهِ ترسو است، حریف پلنگ نیست

فرمان رزم دادم و آتش به اختیار
او کرده شایعه، به تفنگم فشنگ نیست

هم کرده شایعه که گَهی بنده احمقم
احمق تر از خودش به خدا در فرنگ نیست

لعنش کند بسیجی و مداح و روضه خوان
باید بداند او که مَرامش قشنگ نیست

فردا به زیر می کشم او را ز روی زین
یکه سوارم و مرکب من اسب لنگ نیست


هیچ نظری موجود نیست: