سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۶

وعده های الکی "شیخ حسن"!


حسین پویا
جمعه 5 خرداد 96

وعده دادَست بسی "شیخ حسن"!
وعده های تُپل و چَرب  و خَفَن

وعده های پُر و پیمان و قشنگ
از همه شکل و شمایل، همه رنگ

وعده هایی که همه زیبا بید
بهر خر کردن حزب اله بید

وعده ی کم شدن ظلم و فساد
اقتصاد بد و بازار کساد

وعده ی خربزه و نان و پنیر
تا کند گرسِنِگان را همه سیر

وعده ی خانه برای همه باز
برق مجانی و یارانه و گاز

وعده ی کار برای زن و مرد
کارهایی همه بی زحمت و درد

بیمه و دکتر و دارو، همه مفت
تا توانست "حسن" یکسره گفت

وعده هایی همه کلا الکی
رقص و کنسرت دوتایی و تکی

این همه وعده بدان داد که او
بود محتاج به یک مشت ببو

آلت بازی شیخان بشوند
و به صندوق، آبونمان بشوند

عده ای آمده از قوم بسیج
قوم ساندییییس خور و احمق و گیج

دسته ای هم همه محتاج کمک
خسته از "شیخطنت"! و دوز و کلک

گول خوردند از این شیخ بنفش
شیخ امنیتی و داغ و درفش

پرزیدانت شدش بار دگر
شیخک حیله گر ضد بشر

نشود چاره ولی فسق و فساد
وعده هایش همگی رفته به باد

حبس و اعدام نیابد پایان
عمر "عاقا" و "حسن" بسته به آن
هیچ نظری موجود نیست: