سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

چهارشنبه، آذر ۱۷، ۱۳۹۵

دربارِ "شَیاخین"!
حسین پویا
14 آذر 1395 
شده کشور گرفتارِ شَیاخین
چه سرها بر سر دارِ شیاخین

نشانی، هم  زِ "شیخ" و هم زِ "شیطان"!
بود در حرف و  رفتارِ شیاخین

فساد و اختلاس و "بچه بازی"!
همه باشد از آثارِ شیاخین

هزاران قصه! در دین گشته پیدا
همه از مغز بیمارِ شیاخین

برای مفت خوردن پیشتازند
پر از گنج است انبار شیاخین

چنان در مَکر و حیله اوستادند
که شد ابلیس آبدارِ شیاخین

برای خوردن اموال ملت
هزار در صد شد آمارِ شیاخین

بُوَد بَدبُو تر از دربار شاهان
فساد و گند دربارِ شیاخین

دچار فقر و بیکارند مردم
چه پررونق شده کار شیاخین

لباس ما پر است از وصله پینه
پر از "جیب"! است شلوار شیاخین

به محرومان هزاران وعده دادند
همش چاخانه گفتار شیاخین

خمینی هم که دائم وعده میداد
اقامت داشت در "غار" شیاخین

به زندان اوین افتاده هرکس
که افشا کرده اَسرار شیاخین

چه باید گفت از این انسان نماها
که جن هم مانده در کار شیاخین

و آن روزی که باشد "روز مردم"!
تماشائیست کشتار شیاخین

هیچ نظری موجود نیست: