سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

سه‌شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۵

پا توی کفش علم الهدا!!

حسین پویا
سوم آبان ماه 1395 
چه شود اگر علم الهدا            بشود ز سفره دمی جدا
چه بزن بزنی بکند به پا          سر ما ز شانه جدا کند
آخوند علم الهدی نماینده خامنه ای  در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد ، اخیرا در یک دُر اَفشانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت:« زنان بی حجاب و بد حجاب پیاده نظام دشمن هستند و نیروی انتظامی نباید با آنان مسامحه کند»(در نیمه مهر ماه). بعد هم تهدید کرد که: " برخورد مسامحه‌کارانه با چنین زنانی مایه شکست کسانی است که ادامه‌دهندگان عاشورا هستند". به عبارتی بار دیگر مجوز جنایت اسید پاشی به خانمهای هموطن را صادر کرد.

چه شود اگر علم الهدا               نظری به ریش عاقا کند
که اگر کند همه ریش خود           شب جمعه به رنگ حنا کند

چه شود خفه بشه یکدفه              خبرش کنن که ته صفه
نزند زِر و بشود خفه                 بزند به چاک و صفا کند

همه عمر در پی اختلاس           بدود به بهانه نان و ماس
شکمش شده، پر از اسکناس         همه را برای خدا کند

به امید جنت و حوریه               که میگن سپید و بلوریه
و شراب ناب، که تو قوریه         همه شب "سه بسته"! دعا کند

چه شود اگر علم الهدا            به شود ز سفره دمی جدا
چه بزن بزنی بکند به پا          سر ما ز شانه جدا کند

ز نفیر نای و نی و نوا            بشود به دلهره مبتلا
چه شود اگر علم الهدا            دو سه هفته ترک ریا کند

چه جفا که کرده به بانوان           سخنان گنده تر از دهان
و چه "پاچه" که خورده برای نان    چه شود یه ذره حیا کند
          هیچ نظری موجود نیست: