سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

پنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۵

پاسخ روحانی به ضربه عاقا!

حسین پویا
28 مرداد 1395
آنکه به برجام جفا می کنه
گرچه فقیه است، خطا می کنه

او که خودش عاشق برجام بود
حال چه با کینه نگا می کنه

شیخ پدر سوخته بیسواد
پا توی کفش "علما"! می کنه

بنده خودم دکترم از "آکس فورد"!
عاقا مرا "شیخ"! صدا می کنه

شب همه شب، تا بشوم بنده کور
چله نشین است و دعا می کنه

خورده به زور دَگَنَک جام زهر
وای که آن زهر چه ها می کنه

حضرتشان پاک روانی شده
هی الکی فیل هوا می کنه

غمزه و نازش "شُترانی"! شده
از هنر خویش صفا می کنه

گویی از اوضاع ندارد خبر
تزهای "دو زاری"! بنا می کنه

بودجه نداریم برای "حقوق"
هدیه به بشار، طلا می کنه

من خودم استاد چاخانم ولی
رهبر ما معجزه ها می کنه

طعنه به من می زنه از روی خشم
بنده رو انگشت نما می کنه

در صددم من مچشو وا کنم
گرچه که او مشتمو وا می کنه

چاره در آن است که پاتک کنم
عاقا رو با یک حرکت دَک کنم


هیچ نظری موجود نیست: