سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

پنجشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۹۵

داستان هفتخوان رستم. قسمت هفتم و هشتم. به روایت حسین پویا

هیچ نظری موجود نیست: