سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

پنجشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۴

نامه خامنه ای به جوانان غرب- شعر  حسین پویا// 18 آذر ماه 1394  
 خامنه ای از احمدی نژاد یاد گرفته!
ای جوانان غرب و اونور تر
می کنم من نصیحتی دیگر

من که سیّدعلی بود اسمم
خسته گشته از این جهان جسمم

چند ماه دگر به فضل خدا
عازمم بنده از جهان شما

غرب گشته پر از فساد و فجور
رهبرانش تمام دیکتاتوووووور

در خیابان و کوچه و همه جا
گشت ارشاد می کند غوغا

اعتراضی اگر کند زیدی
می دهندش گلوله ای عیدی

غرب گویی که سخت گوزیده
دژمن از هر طرف نفوذیده

مال مردم خور است غرب شما
از نفوذی پر است غرب شما

شادی و خنده خواه یا نا خواه
می کند عمر غرب را کوتاه

من شنیدم که حضرت باری
هست عاشق به گریه و زاری

وحی کرده خودش به این بنده
که حرام است شوخی و خنده

هر جوانی که شادمان باشد
جزو اصحاب دشمنان باشد

رقص و کنسرت و شعر و موسیقی
هست جمله عوامل بیغی

گر شما تنبلید و خنگ و خراب
ریشه دارد در اختلاط و حجاب

بدحجابی بسی خطر دارد
جنتی هم از این خبر دارد

ای جوانان که خوب و با ادبید
لاکن اردوی مختلط نروید

یک نگاهی به ما بیندازید
غربتان را شبیه ما سازید

مهد آزادی است این کشور
هیچکس را نمی خورد! رهبر

می برم بنده نامه را پایان
همه  لطفا بیاورید ایمان

هیچ نظری موجود نیست: