سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۴

قسمتهای هفتم و هشتم داستان رستم و اسفندیار.

هیچ نظری موجود نیست: