سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، تیر ۳۱، ۱۳۹۰

مقام عظمای ولایت و افتضاح شنود تلفنی در انگلیس

هفته نامه "نیوز آو د_ ورلد" در انگلستان، برای تهیه خبر و گزارش دبش و دست اول، پیامهای تلفنی افراد صاحب نام و غیره را بطور غیر قانونی هک و شنود میکرده است. جنجال بر سر بحران شنود تلفنی توسط روزنامه نگاران، به بسته شدن هفته نامه مذکور و حتی استعفای مقامات پلیس و بحثهای پر سر وصدا و وقت گیر  در مجلس انگستان بین نخست وزیر و وزیران و نمایندگان احزاب مخالف منجر شده است. حتی نخست وزیر هم در مورد استخدام فردی که در این مورد دخالت داشته در مجلس معذرت خواهی کرد. این است معنی دموکراسی الکی غربی که بر سر یک جریان ساده شنود تلفنی اینهمه هو و جنجال به پا شده و میلیونها پوند پول بیت المال مردم انگلیس باید خرج حقوق و مزایای نخست وزیر و وزیران و نمایندگان بشود که بیایند روزها و ساعتها سر این مسئله بی اهمیت وقتشان را تلف کنند.  تازه هنوز معلوم نیست که مقصر اصلی کی بوده و دست خارجی و بخصوص استکبار جهانی از آستین چه کسی بیرون آمده بوده یا نیامده بوده؟
این مسئله مهم است که چرا در یک کشوری که ادعای دموکراتیک بودنش گوش جهان را کر کرده و در این سی و چند ساله هم (مثل جمهوری اسلامی مقام عظما) بطور متوسط سالانه یک انتخابات آزاد نداشته است، کسانی به خودشان اجازه شنود تلفنی مردم و بخصوص آدمهای سرشناس را میدهند. آیا این اسمش دموکراسی است؟ ..........ادامه را اینجا

هیچ نظری موجود نیست: