سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

پنجشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۰

اندر به میدان آمدن تمساح العلما!ا

آخوند مصباح یزدی، از دایناسورهای نظام که سمت ریاست "موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی" را یدک می کشد، باند احمدی نژاد را مثل تیر سه شعبه دانست که در نظام فرورفته که اگر بخواهند آن را بیرون بیاورند، نظام را پاره پاره خواهد کرد. وی تأکید کرد "با طرح مسائلی از سوی این جریان مسأله ولایت فقیه بر باد می رود".
گفت آن مصباح از یزد آمده
احمدی بر رهبری جفتک زده

او زده تیر سه شعبه بر نظام
زخم آن هرگز نیابد التیام

این پسر از اولش هم چیز بود
کارهایش جمله بحث انگیز بود

حرف هایی می زد از جن و پری
خل شده بود این پسر آخر سری


هیچ نظری موجود نیست: