سی و چندسال است که طنز و چيزهاي ديگر از جمله نمايشنمامه طنز مي نويسم.در همه اين مدت همراه شوراي ملي مقاومت بوده ام زيرا معتقدم رژيم آخوندي بايد در تماميتش سرنگون شود و يک جمهوري سکولار سر کار بيايد

جمعه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۰

نبرد خامنه ای یک دست و احمدی نژاد چپ دست

نبرد خامنه ای یکدست//و احمد نژاد چپ دست

چو مغلوبه شد جنگ آدم کشان//کشیدند هر دسته خط و نشان

به کشتی گرفتن نهادند سر//خریدند شمشیر و گرز و سپر

چنین گفت با احمدی سیدعلی//که ای خنگ بزمجه ول مع طلی

ترا من چنان سوت خواهم نمود//که بر خیزد از کله ات بوی دود

گمان برده ای من چلاقم پسر//چنان بر سرت می زنم با تبر

که برق از دو چشمت پرد از دوسو//سپس خشتکت را کنم پشت و رو

ادامه...ا
نبرد خامنه ای یک دست و احمدی نژاد چپ دست

هیچ نظری موجود نیست: